محل تبلیغ شما
مرثیه ای برای نقد

تاریخ خبر: 1396/5/9

مرثیه ای برای نقد

نشر این خبر با یاد ناشر"سرزمین جاوید" شایسته است

نوشته هفتم  امرداد ماه 1396

از : كرگدن خودم

 

مرثیه ای برای نقد

مجری در شروع مصاحبه،گفت:برای اولین بار که چهره ات رو دیدم،فهمیدم که زیاد با اون شخصیت فرقی نداری.

او گفت: اع . یعنی چی؟  پا میشم میرم ها!

تازه این شروع گفت وگو با سیده زینب موسوی بود،همان نفری که به قصد جسارت به شاهنامه و ادبیات فارسی،قصد عرض اندام در برنامه مضحک خنداننده شو خندوانه را داشت.

همان نفری که با نامه صدها تن از ایران دوستان در مسابقه خندوانه از پیشگاه مردم ایران پوزش خواست و حذف گردید.

از این نفر،در این برنامه،کوچکترین نقدی نشد.فقط شروع گفتگو بود.اما او جنبه نقدی که از آن دم می زد را برای یک لحظه هم برنتافت.

چهره مغرور این نفر و نحوه نشستن وی؛سراپا غرور بود و البته تصنعی.

این نفر،دچارعقده خودبزرگ بینی است وتوهم طنازی وخود همه چیزدانی! دارد.

درحالی که مجری اصلی برنامه هم نیست و مجری جایگزین،ازپرسش های چالش برانگیز،چیزی نمی داند و در دام گستاخی این نفر افتاده است.

مجری بی زبان تازه کاری که سابقه شاعری ترانه را دارد،نشسته روبروی سیده زینبی که سرشار از خشم حذف از یک مسابقه و سرخورده از خشم مردم ایران دوست است .

نمی خواستم به این آسیب بپردازم و دیدم که باید مانند تتلو بی نگاه از کنارش به مانند یک روانی گذشت اما شرمنده زمان شدم و ساعتی که صرف دیدن این مضحکه کردم.

سیده زینب در ادامه گفت که قبول دارد که بی شعور است وباز تاکید کردکه کاملا قبول دارد آدم بی شعوری است!ونمی خواهد از این بی شعوری دست بکشد!

او با گستاخی قصد دارد شروع به دادن درس اخلاق کند اما او فقط توسط دو نفری که به مضحکه او خندیده اند،جوگیرشده است.

این نفر ادامه داد:این اعتراض ها موجی هست میاد ومیره!

نه سیده، هرزمان هرنفری که در مخیله اش فکر توهین به ایران و مشاهیر ایرانی به کله اش بزند،خواهیم بود و موج همیشگی دریای همیشه بیدار ایران هستیم.

اگر واژه هایی  نظیر: خاک توسرت،بی شعور و کثافت گفتن در شان طنز توست که حرفی برای گفتن نمی ماندودرحقیقت این واژه های سخیف در حد واندازه کسانی است که از مضحکه های تو،مقوله دفاع از آزادی بیان،ساخته اند که بسیار متفاوت با دلقک بازی و فحاشی و بی ادبی های توست.

البته این که سیده در تلگرام مجاز باشد این گونه با بی ادبی و فحاشی لجن پراکنی کرده،مزخرف بگوید و سپس از صداوسیما سردربیاورد و همین فحاشی ها و مضحکه ها را با یک درجه کمتر به برنامه خندوانه ببرد،حتما با پشتیبانی و صدالبته با راهنمایی بوده است.

صداوسیما بارها ثابت نموده به افرادی که به فرهنگ کهن ایران قصد تعرض و بی ادبی داشته باشند،اجازه عرض اندام می دهد ازجمله می توان برشمرد مضحکه های مهران مدیری و دیگران.

اما سالهاست به برنامه کلاه قرمزی که برای هر سنی آموزنده است؛پروانه نمایش نمی دادند.

دربخشی دیگر، مجری هم پابه پای سیده زینب می آید و پیرامون انتقادها می گوید:چرادرگنجه بازه،چرا دم خر درازه!

 یکی از افتخارات سیده زینب همانا،انتشار چندین ویدئو برای علت بازبودن درکمد ایشان است که البته این نفر اعتراض دارد که چرابایدچندین ویدئو توضیح بدهم که چرا درگنجه بازه !

و واضح است که این نفر ازچادر و فحاشی و در گنجه ای که بازه بیشتر از متن طنزی که بتوان روی آن فکر کرد، آموخته و استفاده نموده  است.

فرهیختگانی که ناچار به دیدن و خواندن خزعبلات این نفر هستند را به این موضوع جلب می کنم که کافی است یک لحظه در ذهن خود این مضحکه را با طنازهای ایرانی همچون پرویز صیاد و هادی خرسندی و کمدین های بزرگ جهان مقایسه نمایند.

شخصیت جهانی ای به نام جیمی فالن به خوبی می داند که طنز و طنازی چیست.

معدود نفراتی با پز روشنفکرخودپنداری از سیده زینب دفاع نموده و به خیل عظیم ایرانیانی که از این مضحکه خشمگین شده بودند،می گفتند:برای آزادی بیان،به این نفر چیزی نگوئید.

این نفرات نیز باید بفهمند که طنز فاخر باید اوقات فراغت را پرکند اما حتما همراه با انتقاد راهگشا و تامل برانگیز همراه باشد.

انتقاد مانند زیرذره بین بردن روزنامه هایی که در جهان آزاد نقش رکن چهار دمکراسی را ایفا می کنند.دستگاه حاکمه را زیر ذره بین برده و از حقوق مردم دفاع می کنند.

نه این که به ادبیات کهن پارسی که میراث گذشتگان ماست؛بتازند.

نفراتی از ایرانیان که به میراث خود می تازند،گونه ناشناخته ای از آدم های رشدنیافته ای که تکامل نیافته و به مقام انسانیت نرسیده اند.

جیمی فالن ترامپ را پیش از این که به مقام ریاست جمهوری برسد،به برنامه خود دعوت می کند.

پس از کلی پرسش های چالش برانگیز سیاست داخلی و خارجی،از او اجازه ، دقت کن سیده،از او اجازه می گیرد که چون پس از پیروزی احتمالی ترامپ نخواهد توانست این شوخی را با وی کند،آیاترامپ اجازه می دهد که الان دست به موهای وی بزند؟

سیده زینب،دقت کن،به ترامپ حتی پس از رسیدن به مقام ریاست جمهوری نمی توان شوخی نمود.نمی توان حتی با موهای وی شوخی نمود.

چرا؟

چون مقام ریاست جمهوری،شان و حیثیت تمام مردم امریکاست.

همین.

فهم این مسئله برای تو و همه اندک نفراتی که از تو دفاع کرده اند،چقدر سخت بوده و چقدر ناشیانه با مقوله دفاع از آزادی بیان،به بیراهه رفته اند.

پیشنهاد می کنم به کلاژی که از حرکات جیمی فالن ساخته ام نگاه کن شاید چیزی فهمیدی.

راستی کلاژ را می شناسی ؟

این نفر اقرار می کند که شخصی به واسطه فیزیک وحرکات بدنش،طنزش خوب درمیاد!و مردم ما این حرکات رو دوست دارند.چون قرار نیست فکر کنند به این که چرا بامزه است !!!

مردم فهیم ما باید دقت بیشتری به این جمله سیده داشته باشند:"مردم قرار نیست فکر کنند"

در جای دیگر با پز فوق خود روشنفکرپندارانه!افاضه می فرمایند:

چیزی که اندکی تفکر!!! ازشون(از مردم )بخواهد(آن هایی که به من رای نداده اند ) دوست ندارند فکر کنند!!!می گویند:این (سیده زینب) بی مزه است.من احمق نیستمی، وجودنداره.(آن هایی که به من رای نداده اند ) یعنی همه کسانی که با من مخالف هستند احمق هستند.نفهمیدنشان رو به گردن من می اندازند و به من رای نمی دهند !!!

درجای دیگر با پز (من فقط می فهمم) می گوید:از بس به من گفته اند این حرکاتت درشان یک زن نیست ،من به جمله " در شان یک زن نیست " شرطی شده ام !!!

بلانسبت سگ صدالبته.

ایشان می گوید مردم برا این به من معترض هستند که من  سیاست و ورزش و ادبیات و فوتبال و چندتا نقطه را بلتم!! و در هشت دقیقه آمده ام وبه همه این ها تیکه می اندازم !!!

مرحله بعدی این گفتگو وارد به اصطلاح طنز می شود وشما فقط در مخیله تان نگنجد که این نفررا با جیمی فالن دریک خط بنویسدیدچه برسد به مقایسه امابا این جملات شروع می شود:

سیده  زینب به مجری بی زبان،دقیقا می گوید:کثافت آشغال!!!

پس از دهان بازماندن مجری بی زبان،باز هم به او می گوید تو بی شعوری!!!

مرحله دیگر بعنوان یک آسیب شناس متفکر!!! جدی وشوخی پیشنهاد می دهد که همه در سن 12 سالگی ازدواج کنند،مانند خودش!!!

وقتی مجری بی زبان از سیده زینب می پرسد که شوهرت ممکنه به شماخیانت کند؟

سیده زینب می گوید: شما وقتی جنگل داری باغچه نمی ری !!!

کمال وقاحت...

یعنی تا این حد!!!

یعنی کمالات!!!سیده زینب،درحد جنگل است...

پس از اتمام سکانس طنز!!!

ایشان جدی افاضه می فرمایند:بهترین شکل طنز اینه که توان! زنندگی! رو نشون بدی!!!

درجایی سیده زینب می گوید من گنگ حرف می زنم و مردم باید برن پیدا کنند (ماجرای مشایی و درخت ) اما در همین حین مجری بی زبان و از همه جا بی خبر می گوید درگوگل بزنند اسفندیار،درخت هم می آید !!!

یعنی ما متوجه شدیم که باید از گوگل سرچ کنیم،راحت تر متوجه می شویم تا این که سیده ای مضحکه ای به راه بیاندازد و به شاهنامه و فردوسی و رستم و سهراب یک جا وبه فرموده توهین کند،بعد بیننده متوجه نشود بعد طبق راهنمایی های مجری بی زبان و از همه جا     بی خبر فقط در گوگل بزند ،ماجرا دستش می آید!!!

یعنی این همه پول مالیات مردم مفلوک ایران،خرج هزاران هزار مجری و کارمند صداوسیما می شود و برنامه سازان !!! برنامه های بی سروته ای با پول مردم می سازند اما درنهایت باید بروند و دست گوگل را ببوسند...

در این جا دیگر مجری تازه راه افتاده مضحکه،تکمیل می شود و افاضه می فرمایند :

مردم از چیزی که نمی فهمند می ترسند و حذف می کنند!!!

درجایی دیگر:

این که من خودم را تا سطح پایین جامعه نگه دارم پایین بیاورم برای این که مردم بفهمند بخندند یه خودگول زنی !!! ست که در تمام این 38 سال داشته ایم!!!و حتی قبلش !!!

حق داری،تو درجایی و اتاقی هستی که سن بی ثمرت قد به این نمی دهد که طنازان ارجمند را بشناسی.

حتما در خانه این سیده و اقوام این نفرات،تلویزیونی،ویدئویی،نواری،چیزی وجود نداشته تا پرویز صیاد را دیده باشند و یا نوشته های هادی خرسندی را خوانده باشند.

درجایی می گوید:افرادی که به من رای نداده اند و طنز منو نفهمیدند،نفهمیدن خودشان رو گردن من می گذارند!!! و به من فحاشی می کنند!

که البته دروغ می گوید؛درخیلی از موارد دیده شده که افرادی از همان نفرات با نام های جعلی به نفری فحاشی می کنند که آن نفر معروف شود.

من و دوستانم که به این نفر معترض بودیم،ضمن معرفی و در کمال احترام،دیدگاه خود را برای او و ادمین کانال وی،نوشتیم و البته با فحاشی ایادی او روبرو شدیم.

من به ادمین کانال این نفر درتلگرام،با احترام صحبت کردم و این ادمین او بود که به من و اهورامزدا و ... فحاشی نمود.

شما دوست داری که تنها بانویی باشی که کار طنز می کند و این آرزو از حرف هایت پیداست اما در ایران بانوان ارجمندی بوده اند که کار طنز داشته و در خارج  از مرزهای ایران نیز،به کرات دیده و شنیده ایم اما کار تو،مضحکه است و طنز،نه.

این نفر در جایی از گفتگو می گوید مخاطبین من ناراحتند که من از همه چیزی سردرمیاورم!

یاد آقازاده عارف افتادم که گفته بود:حاضرم در هرجایی با هرکسی،هرمسابقه ای،شرط مسابقه ببندم و پیروز شوم!!!

در این مرحله می رسیم به اوج بی ادبی و نزاکت و بی تربیتی که خصوصیت ذاتی این نفر هست :

او می گوید : ما مردم خونگرم نداریم.مامردم فهیم نداریم.مردم مهربون نداریم.

ما مردم به شدت بی فرهنگی داریم !!!

سیده زینب؛یادت باشد هر که با مردم همراه نشد،محکوم به فناست.

مراقب باش که به فنا نروی.

درپایان این نفر با افتخار اعلام می کند :من متولد روز امور تریبت اسلامی هستم!

 

من دیگه حرفی ندارم ...

به کانال سرزمین جاوید بپیوندید : telegram.me/sarzaminjavid

2 0
مریم   1396/5/9 23:55:43

سلام.همانگونه که شما فرمودید این خانم دچار عقده خود بزرگ بینی است که البته مردم فهیم و میهن پرستمان نگذاشتند هویت و ارزشهای میهنی امان مضحکه دست همچین افراد متوهم و البته بی وطنی شود.زحمات و تلاشهای خستگی ناپذیر شما را ارج می نهیم جناب پریزاد عزیز