محل تبلیغ شما
بايد منتظر قرباني شدن دستجمعي مردم از پير و جوان و زن و مرد و کودک باشيم.

تاریخ خبر: 1399/4/25

بايد منتظر قرباني شدن دستجمعي مردم از پير و جوان و زن و مرد و کودک باشيم.

نشر این خبر با یاد ناشر"سرزمین جاوید" شایسته است

موج شديد شيوع ويروس کوويد19 که گفته مي‌شود نوع جهشي آنست، با شتاب و بي‌رحمي بيشتر به جان مردم جهان ازجمله مردم ايران افتاده است. اينبار، مسئولانه‌تر بايد به مصاف اين ويروس رفت، در غيراينصورت بايد منتظر قرباني شدن دستجمعي مردم از پير و جوان و زن و مرد و کودک باشيم.
صاحبنظران، قرنطينه کامل دوهفته‌اي تا يکماهه را پيشنهاد مي‌دهند. هرچند محدوديت‌هاي ناشي از چنين قرنطينه‌اي مشکلات اقتصادي زيادي براي کشور به همراه خواهد داشت، ولي تحمل اين مشکلات و تلاش براي حل آنها قطعاً بر شاهد ساکت و بي‌تفاوت بودن تلف شدن جان انسان‌ها ترجيح دارد.
معروف است که کرونا بيماري فقراست، زيرا صاحبان ثروت و تمکن، با برخورداري از امکانات مي‌توانند خود را از کرونا تا حدود زيادي مصون نگهدارند و در صورت ابتلا نيز توان مالي لازم را براي نجات جان خود دارند. در مقابل، اين فقرا هستند که در اثر عدم برخورداري از امکانات مادي، هم بيشتر در معرض ابتلا به کرونا هستند و هم در صورت ابتلا قدرت مادي لازم براي درمان را ندارند. نظام جمهوري اسلامي موظف است از فقرا حمايت کند و براي سلامت و حفاظت از جان آنها احساس مسئوليت نمايد.
در شرايط کنوني که موج جديد کرونا بي‌رحمانه‌تر و پرشتاب‌تر به جان مردم افتاده، امکانات بيمارستاني هم ممکن است جوابگوي تعداد روزافزون بيماران نباشد. تعداد پزشکان و پرستاران و ساير کادرهاي درماني و بهداشتي مراکز درماني کشور نيز محدود است و از اين نظر نيز احتمال بروز مشکلات جدي وجود دارد.
اينها همه ايجاب مي‌کنند مسئولان ارشد نظام، با ابتکارات جديدي به مصاف بيماري خطرناک کرونا بروند و حفاظت از سلامت جامعه و جان مردم را بر همه چيز ترجيح بدهند. ديديم که قرنطينه در فروردين‌ماه جواب داد و توانست شيوع ويروس کرونا را تا حدود زيادي کنترل کند و آمار مرگ و مير کرونائي را که به 158 نفر در يک شبانه‌روز رسيده بود به 34 نفر کاهش دهد. اکنون نيز طبق پيشنهاد صاحبنظران، قرنطينه تنها راه‌حل است و نجات جان مردم به اين اقدام بستگي دارد. بنابراين، مسئولان ستاد ملي مقابله با کرونا و شخص رئيس‌جمهور به عنوان فرمانده اين ستاد، لازم است به اين ضرورت توجه نمايند و هرچه زودتر کشور را و يا هر بخش از کشور را که ضرورت داشته باشد، به قرنطينه بازگردانند.
از مشکلات اقتصادي کشور که مانع بزرگي بر سر راه قرنطينه است و از عوارض گسترده اقتصادي قرنطينه اطلاع داريم، ولي به اين اصل غيرقابل انکار هم توجه داريم و همه توجه دارند که براي حفاظت از جان مردم و تأمين سلامت جامعه، بايد راه‌حلي براي غلبه بر مشکلات اقتصادي پيدا کرد. مجموعه مديريتي کشور شامل قواي سه‌گانه و ساير دستگاه‌ها، اگر دست به دست همديگر بدهند و متحداً درصدد رفع موانع و حل مشکلات برآيند، قطعاً مشکلي باقي نمي‌ماند و بر خطرهاي بزرگ‌تر از کرونا هم غلبه خواهند کرد. متأسفانه اين مجموعه، منسجم نيست و هر کسي ساز خودش را مي‌زند و عده‌اي از آنها به جاي پرداختن به مسائل اصلي کشور، به حاشيه‌سازي مشغولند. عده‌اي نيز همزمان با تأکيد ستاد ملي مقابله با کرونا بر ممنوعيت تجمعات، سخن از تعطيل‌بردار نبودن عزاداري‌هاي محرم به ميان مي‌آورند و ناآگاهانه دين را در برابر جان مردم قرار مي‌دهند! شما کمک کنيد با انجام قرنطينه کامل، کرونا مهار شود، آنوقت عزاداري‌ها را هم با خيال راحت برگزار کنيد ولي هنگامي که کرونا هر روز جان بيش از 200 نفر را مي‌گيرد، اين اصرار شما مفهومي غير از ضديت با سلامت مردم ندارد.
مسئولان ارشد نظام مي‌توانند هزينه قرنطينه کامل را با به صحنه آوردن موجودي‌هاي دولتي و حاکميتي و کمک گرفتن از متمکنين اهل خير تأمين کنند. موفقيت در اين امر، مستلزم اينست که دستگاه‌هاي صاحب مال دولتي و حکومتي از هزينه کردن‌هاي متفرقه و ناهماهنگ و اموري که به نوعي به صدقه دادن شبيه است خودداري و پول‌ها و امکانات را براساس برنامه‌اي مدون، جامع و متمرکز خرج کنند. در اينصورت، موفقيت حتمي خواهد بود.

 

جمهوری اسلامی

نشر این خبر با یاد ناشر"سرزمین جاوید" شایسته است