محل تبلیغ شما
»تعطیلی« بدون تامین معیشت مردم؟!

تاریخ خبر: 1399/8/27

»تعطیلی« بدون تامین معیشت مردم؟!

نشر این خبر با یاد ناشر"سرزمین جاوید" شایسته است

ستاد ملی کرونا به ریاست رییس جمهور روحانی سرانجام تصمیم به «تعطیلی فراگیر« گرفته که البته نباید از آن برداشت قرنطینه کرد و برای مقابله با کرونای هزار رنگ... این تصمیم هرچند دیر اما به هر حال اتخاذ شد و امیدواریم بتواند روند صعودی کرونا در کشور را متوقف کند. قبل از اینکه کرونا به شهرهای کشور رنگ قرمز بپاشد، نوشته بودیم باید جدیتر باشیم و تعطیلیها را گسترده تر کنیم اما متاسفانه گوش شنوایی نبود.

اگر به کسی بر نمیخورد، اجازه هست حرف گوش ندادن ها را یادآوری کنیم؟ بانو محرز که این روزها دم از تعطیلی میزند، اعلام کرده بود قرنطینه مربوط به قرون وسطی است و پروتکل اقلیمی ما با دیگر کشورها تفاوت میکند. جناب وزیر بهداشت هم فرموده بودند ملت فهیم اند و رعایت میکنند و ما کرونا را کنترل میکنیم.

نوشتیم با نصیحت کردن، کرونا شکست نمیخورد. گفتیم با بازگشایی های گسترده قطعا کرونا سرکش تر میشود اما کار خودشان را کردند و حالا ثمر تصمیم تان را میبینند

به قول قدیمیها «ماهی را هر زمان از آب بگیری، تازه است» همین که الان تصمیم به این کار گرفته اید، جای شکر دارد اما در این میان نباید دو نکته را فراموش کرد

اول: نظارت جدی بر اجرای این تعطیلی است. تعطیلی برخی کاسبی ها بعد از ساعت 18 که بیشتر به یک شوخی میماند، چون کرکره مغازه ها بالا بود و کارها به راه. وقتی دم از تعطیلی میزنیم باید نظارت کامل انجام شود و اجازه داده نشود، برخی قانون را زیر پا بگذارند

در این میان گشت های پلیس میتواند کمک بسیاری به اجرای قوانین وضع شده کند.

دوم: دولت باید از فردای تعطیلی، وضعیت معیشتی مشاغلی که تعطیل شده اند را مشخص کند. کاسبی که دکانش را میبندد باید خرج زندگیاش تامین شود. باید بسته های حمایتی به کار گرفته شود که مردم هم خیالشان از جانشان راحت باشد هم نانشان. کارگرهای روزمزد باید بدانند در دوران بیکاری اجباری، حقوقی میرسد و میتوانند در روزها و شبهای سخت کرونایی، چرخ زندگیشان را بچرخانند.

نکند کار به جایی برسد که برخی از مردم جانشان از کرونا در امان باشد اما همین جان به خاطر نان به خطر بیفتد

دولت به عنوان دولت و قوه اجرایی کشور باید قوانین معیشتی در عصر کرونا را مشخص کند. مردم نگران وام، بیمه، مالیات و ... هستند. اگر کار نباشد، قطعا پولی هم نیست که قسط وام یا پول بیمه پرداخت شود.

دولت میتواند برای تشویق در خانه ماندن اعالم کند تا 6 ماه اقساط بانکهای بدون هیچ سود و بهره ای عقب میافتد.

مالیات و حق بیمه گرفته نمیشود.

میزان یارانه ی کسانی که حقوق دولتی ندارند و شغلشان به خاطر کرونا تعطیل شده است، افزایش پیدا میکند.

بدون این تسهیلات قطعا بعد از چند هفته، مبجور هستند دوباره، ُ به سیستم شل گرفتن برگردند و آش همان آش باشد و کاسه همان کاسه.

مجلس انقلابی هم به جای اکتفا به شعار و تکرار عباراتی چون مدیریت جهادی و تبدیل ظرفیت به فرصت، کاری واقعا انقلابی انجام دهد. منظورم استیضاح این وزیر و آن وزیر که البته منع هم شده اند یا اعتصاب غذا نیست.

مشخصا کاهش بودجه دستگاههای غیر مولد و اختصاص بودجه آنها برای جبران خسارات کروناست. اگر خود این نهادها و دستگاه ها پیش قدم شوند البته بهتر است

تعطیلی بدون تامین معیشت مردم مثل مسکنی است که میخوریم و برای چند ساعت درد دندان مان خوب میشود اما با از بین تاثیرش دوباره درد به سراغمان میآید و زمین را گاز میگیریم که چرا شبها مسواک نزدیم و به دندانپزشکی نرفتیم که الان دچار این درد، جانکاه شویم.

عصرایران؛ مصطفی داننده

نشر این خبر با یاد ناشر"سرزمین جاوید" شایسته است