محل تبلیغ شما
تجمع اهالی

تاریخ خبر: 1399/5/12

تجمع اهالی

نشر این خبر با یاد ناشر"سرزمین جاوید" شایسته است

به گزارش اسکان نيوز در این تجمع که امروز یازدهم مرداد ماه  در " آقمشهد" رخ داد مردم با در دست داشتن پلاکاردهایی خواهان بازگرداندن جنگل های هیرکانی به منابع ملی شدند. بر روی  پلاکاردها شعارهای " اموال عمومی وقف نمی شوند" ؛ "روستای آقمشهد و 5600 هکتار جنگل را نمی توان وقف کرد" ؛ "جنگل، منابع ملی و میراث جهانی است؛ اموال عمومی وقف نمی شوند" به چشم می خورد.

در این تجمع اعتراضی که با حضور تعداد زیادی از اهالی آقمشهد برگزار شد بر این مساله که " جنگل منابع ملی و میراث جهانی است  و نمی توان یک میراث ملی و جهانی را وقف کرد" تاکید شد.

 شرکت کنندگان در این تجمع، هشدار دادند که وقفی بودن جنگل های ملی، علاوه بر آنکه غیرقانونی است، عوارض و مشکلات بسیاری را برای مردمان حاشیه آن مناطق ایجاد می کند که تخریب جنگل و ویلاسازی و سیل تنها بخشی از آنهاست.