محل تبلیغ شما
کنار گذاشتن آزاده صمدی به بهانه استفاده ابزاری از زنان!

تاریخ خبر: 1397/3/29

کنار گذاشتن آزاده صمدی به بهانه استفاده ابزاری از زنان!

نشر این خبر با یاد ناشر"سرزمین جاوید" شایسته است

 

در حالیکه قرار بود ویژه برنامه جام جهانی یک شبکه اینترنتی با اجرای آزاده صمدی پخش شود ناظران سازمان ⁧صداوسيما ⁩بعد از چند برنامه جلوی اجرای آزاده صمدی در این برنامه را گرفتند و بهرنگ علوی به عنوان جایگزین او اجرای این برنامه را بر عهده گرفت.

بر اساس اعلام عوامل نزدیک به این برنامه در حالیکه قرار بود آزاده صمدی مجری این برنامه باشد از طرف صدا و سیما گفته شده این استفاده ابزاری از زن هاست و دلیلی ندارد که یک زن اجرای برنامه ورزشی مردانه را بر عهده داشته باشد! و در نتیجه تصمیم به تغییر او گرفته شد.

لازم به ذکر است مدتی است صدا و سیما نظارت بر برنامه های شبکه های اینترنتی را انجام می دهد.

نشر این خبر با یاد ناشر"سرزمین جاوید" شایسته است