محل تبلیغ شما
بر سر مجسمه فرشته آزادی میدان ‌بهارستان چه آمده؟!

تاریخ خبر: 1399/5/11

بر سر مجسمه فرشته آزادی میدان ‌بهارستان چه آمده؟!

نشر این خبر با یاد ناشر"سرزمین جاوید" شایسته است

 

بر سر مجسمه فرشته آزادی میدان ‌بهارستان چه آمده؟!

مجسمه ای که پس از انقلاب ۵۷ مدتی با حجاب شد و سپس از میدان بهارستان برداشته شد!!

 

میدان بهارستان تهران یکی از دیدنی‌ترین و تاریخی‌ترین مکان‌های تهران است. این مکان خاص که جزء قدیمی‌ترین میدان‌ها و محله‌های تهران محسوب می‌شود، شاهد ماجراها و حوادث تاریخی بسیار و متنوعی بوده است.

یکی از مهم‌ترین دلایلی که سبب اهمیت میدان بهارستان شده است وجود مجلس شورای ملی در این میدان است. میدان بهارستان نقش مهمی را در حوادث مشروطه داشت و از محل‌های عمده گردهمایی و تجمع بوده است. این مکان شاهد زد و خوردهای بسیار میان قوای دولتی و گروه های تظاهرکننده بود.

میدان بهارستان تا اواخر دوره پادشاهی رضاشاه پهلوی، میدان نگارستان نامیده می‌شد که از نام باغ و کاخ نگارستان گرفته شده‌ بود که در شمال میدان قرار داشت و به دستور فتحعلی شاه قاجار به عنوان خانه تابستانی پادشاه در خارج از شهر تهران آن روز ساخته شده بود.

دلیل اصلی اهمیت میدان بهارستان، وجود ساختمان مجلس شورای ملی برآمده از انقلاب بزرگ مشروطه و از نخستین مجلس های قانون گذاری دنیا پس از آمریکا و ژاپن در ۱۱۴ سال پیش، در این میدان است.

به توپ بسته شدن مجلس توسط قزاقان زیر فرمان لیاخوف روس،ترور میرزا علی‌اصغرخان اتابک در هنگام خروج از مجلس، برگزاری اولین جشن ملی در نخستین سالگرد مشروطیت با حضور جمع کثیری از مردم تهران، برگزاری جشن ملی شدن صنعت نفت در ۲۴ اسفند ۱۳۲۹، برگزاری جشن پنجاهمین سالگرد مشروطیت که با شکوه بسیار در باغ بهارستان و با حضور ۲۵نماینده از کشورهای جهان در ۱۴ امرداد سال  ۱۳۳۴ خورشیدی انجام شد‌و ترور حسنعلی منصور نخست وزیر وقت ایران در یکم بهمن ۱۳۴۳ خورشیدی توسط یاران نواب صفوی، از مهم ترین رویدادهای تاریخی میدان بهارستان است.

قابل توجه این که -خانه دو صدراعظم بزرگ و تاثیرگذار قاجار، یعنی سپهسالار و میرزاآقاخان نوری نیز در میدان بهارستان بوده است.

 

تا هنگامه انقلاب ۵۷، مجسمه بسیار زیبای فرشته آزادی که در سال ۱۳۱۶ خورشیدی، با هزینه شخصی سردار اسعد بختیاری بزرگمرد انقلاب مشروطه، برای مجلس خریداری و در میدان بهارستان نصب  شده بود در میدان بهارستان قرار داشت.

مجسمه فرشته آزادی در این طرح در حال کشتن دیو استبداد در زیر پای خود بوده  که در دست راستش شمشیر و در دست چپش مشعلی فروزان قرار داشت.

مجسمه زیبا و تاریخی فرشته آزادی، پس از انقلاب ۵۷، مدتی با حجاب شد و سپس از میدان بهارستان برداشته  و مجسمه مدرس به جای آن قرار داده شد...

دکتر میرمهرداد میرسنجری، استادیار دانشگاه، نویسنده و پژوهشگر فرهنگی و ژئوپلیتیک

 

https://t.me/ekotaa
https://t.me/iranbananofficial

نشر این خبر با یاد ناشر"سرزمین جاوید" شایسته است