محل تبلیغ شما
اُف بر روزگاری که احمدی نژاد عدالتخواهش باشد!

تاریخ خبر: 1396/9/20

اُف بر روزگاری که احمدی نژاد عدالتخواهش باشد!

نشر این خبر با یاد ناشر"سرزمین جاوید" شایسته است

 

«محمّد حسین کریمی پور» در یادداشتی تلگرامی با عنوان «اُف بر روزگاری که احمدی نژاد ، عدالتخواهش باشد!» نوشت:

مطالبه اصلی ملّتِ ایران در نهضت مشروطه، «عدالتخانه» بود. مردم از فقدان قانونِ مدّون فراگیر، نبودِ ساختارِ ثبت، مظلمه محکمه دیوانی، بیسامانی محاکم روحانی، فساد قضاء و خرید و فروش احکام و اسناد، به تنگ آمده بودند. ایرانیان با حسرت و شیفتگی به قوانین و ثبت و محاکم اروپا می‌نگریستند.

در طی این دو قرن، وصول به «عدالتخانه» همچنان آرزوی مفقود قوم درمانده‌ی ایرانی است. اگر دیروز حسرت دادگاههای انگلیس و فرانسه را می‌خوردیم، بعدها وصول به عدالت قضایی ژاپن، مالزی و کره را آرزو کردیم. امروز ساختار قضاء امارات، عمان، گرجستان، چک و شیلی را به دیده‌ی حسرت می‌نگریم.

وضع نامطلوب «عدالت» و «عدالتخانه» درین دربخانه نه بر ایرانی پنهان و نه از دید اهل جهان نهانست. مطالبه‌ی عدالتخانه، همچنان مطالبه‌ای اصیل و حقیقی از سویدای جانِ خسته‌ی ایرانی است.

اما رنجِ اینکه آقای احمدی نژاد، علمدارِ نهضتِ مطالبه‌ی عدالتخانه شود، بمراتب از دردِ نابسامانی …، بیشترست. این تجاوز به حریم آرزو و رویای ماست. این شبیه آنست که شِمر، طالب خون نجبای شهیدِ دشتِ کربلا شود.

طنز تلخ و جانکاه روزگار ما آنست که محمود احمدی نژاد بنام این ملّت، عدالت خواهی می‌کند. جواد … زیر این پرچم به دنیا درس حقوق بشر می‌دهد. اخوی آقا فاضل، برایمان موعظه‌ی امیر ع و عقیل می‌گوید و …

خرِ مُراد برانید و بگذارید ما به درد خود بمیریم! این تقاضای زیادی نیست.

انصاف نیوز

نشر این خبر با یاد ناشر"سرزمین جاوید" شایسته است